IZRADA PLANA PRERANE

Plan prehrane moguće je kreirati ovisno o željenom cilju i trenutnom zdravstvenom stanju klijenta. Moguće je u potpunosti promijeniti i/ili poboljšati prehrambene navike, što posljedično dovodi do dugoročno održivog plana prehrane i željene tjelesne mase te poboljšanja zdravstvenog stanja. Uključuje raznovrsne namirnice usklađene s preferencijama, posebnim zahtjevima i životnim stilom klijenta. Naime, konzumacijom pripremljenih obroka koji su u skladu s planom prehrane unosimo nutritivno kvalitetnije namirnice, konzumiramo više voća i povrća te se pridržavamo navedenog plana što je osnova ka uspjehu. Plan prehrane usklađen je sa životnim stilom klijenta odnosno ne iziskuje dugotrajnu pripremu te je isti moguće kreirati na tjednoj ili mjesečnoj bazi.